Skład Osobowy

Zarząd Stowrzyszenia:

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Bolesław CEDRO – Politechnika Warszawska (absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • Vce-Prezes: lek. med. Stanisław SZLUFIK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Medyczny).
 • Vce-Prezes: mgr inż. Edyta JAKUBOWSKA – Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki).
 • Sekretarz: Marcin MACIEJEWSKI – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa.
 • Skarbnik: Dawid LASZUK – Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki Medycznej).

Komisja Rewizyjna:

 • mgr inż. Ryszard GOMÓŁKA – Politechnika Warszawska (absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • lek. med. Jarosław JÓŹWIAK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski).
 • inż. Justyna ŁĘCZYCKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Biotechnologii).

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski – Uniwesytet Medyczny w Lublinie (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka).

Członkowie:

 • mgr Maria BIERZYŃSKA – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Psychologia, Psychologia w Języku Angielskim, Neurokognitywistyka). Studia doktoranckie, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk.
 • mgr inż. Agnieszka GOMÓŁKA – Politechnika Warszawska (Wydział Architektury).
 • mgr Ewa GRELA – Uniwersystet Warszawski (Wydział Bioteabsolwent).
 • mgr inż. Maciej GRELA – Politechnika Warszawska (absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr inż. Miłosz JAMROŻY – Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki).
 • mgr inż. Tomasz KAMIŃSKI – Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki).
 • inż. Grzegorz LESZEK – Politechnika Warszawska (absolwent Wydziału Matematyki).
 • Mikołaj MAGNUSKI – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa.
 • mgr inż. Marcin MACIEJEWSKI – Politechnika Lubelska (Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr Magdalena MIANOWSKA – Akademia Sztuk Pięknych (Architektura).
 • inż. Grzegorz MIZIOŁEK – Wojskowa Akademia Techniczna.
 • mgr. inż. Andrzej WALEWSKI – Politechnika Warszawska (absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr. inż. Bartosz WIDŁAK – Politechnika Wrocławska (absolwent Wydziału Informatyki).

Komitet założycielski:

 • Tomasz Bolesław CEDRO – Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • Stanisław SZLUFIK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski).
 • Edyta JAKUBOWSKA – Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki).