Skład Osobowy

ZarzÄ…d Stowrzyszenia:

 • Prezes: mgr inż. Tomasz BolesÅ‚aw CEDRO – Politechnika Warszawska (absolwent WydziaÅ‚u Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • Vce-Prezes: lek. med. StanisÅ‚aw SZLUFIK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WydziaÅ‚ Medyczny).
 • Vce-Prezes: mgr inż. Edyta JAKUBOWSKA – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Mechatroniki).
 • Sekretarz: Marcin MACIEJEWSKI – SzkoÅ‚a Wyższa Psychologii SpoÅ‚ecznej Warszawa.
 • Skarbnik: Dawid LASZUK – Uniwersytet Warszawski (WydziaÅ‚ Fizyki Medycznej).

Komisja Rewizyjna:

 • mgr inż. Ryszard GOMÓŁKA – Politechnika Warszawska (absolwent WydziaÅ‚u Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • lek. med. JarosÅ‚aw JÓŹWIAK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WydziaÅ‚ Lekarski).
 • inż. Justyna ŁĘCZYCKA – SzkoÅ‚a Główna Gospodarstwa Wiejskiego (WydziaÅ‚ Biotechnologii).

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski – Uniwesytet Medyczny w Lublinie (Katedra i ZakÅ‚ad Anatomii PrawidÅ‚owej CzÅ‚owieka).

Członkowie:

 • mgr Maria BIERZYŃSKA – SzkoÅ‚a Wyższa Psychologii SpoÅ‚ecznej (Psychologia, Psychologia w JÄ™zyku Angielskim, Neurokognitywistyka). Studia doktoranckie, Instytut Biologii DoÅ›wiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk.
 • mgr inż. Agnieszka GOMÓŁKA – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Architektury).
 • mgr Ewa GRELA – Uniwersystet Warszawski (WydziaÅ‚ Bioteabsolwent).
 • mgr inż. Maciej GRELA – Politechnika Warszawska (absolwent WydziaÅ‚u Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr inż. MiÅ‚osz JAMROÅ»Y – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Mechatroniki).
 • mgr inż. Tomasz KAMIŃSKI – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Elektroniki).
 • inż. Grzegorz LESZEK – Politechnika Warszawska (absolwent WydziaÅ‚u Matematyki).
 • MikoÅ‚aj MAGNUSKI – SzkoÅ‚a Wyższa Psychologii SpoÅ‚ecznej Warszawa.
 • mgr inż. Marcin MACIEJEWSKI – Politechnika Lubelska (Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr Magdalena MIANOWSKA – Akademia Sztuk PiÄ™knych (Architektura).
 • inż. Grzegorz MIZIOŁEK – Wojskowa Akademia Techniczna.
 • mgr. inż. Andrzej WALEWSKI – Politechnika Warszawska (absolwent WydziaÅ‚u Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • mgr. inż. Bartosz WIDŁAK – Politechnika WrocÅ‚awska (absolwent WydziaÅ‚u Informatyki).

Komitet założycielski:

 • Tomasz BolesÅ‚aw CEDRO – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Elektroniki i Technik Informacyjnych).
 • StanisÅ‚aw SZLUFIK – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WydziaÅ‚ Lekarski).
 • Edyta JAKUBOWSKA – Politechnika Warszawska (WydziaÅ‚ Mechatroniki).