Posted by: Tomasz CEDRO | 28/11/2011

Rejestracja w KRS zakończona sukcesem!

W dniu 28.11.2010r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS0000400581, jako “Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE”. Serdecznie dziękuję wszystkim za pracę, zaangażowanie i czas włożony w ten proces, który jest pierwszym krokiem do naszych sukcesów oraz realizacji marzeń naukowych.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


one × = 8

Categories