Posted by: Tomasz CEDRO | 05/01/2014

Podsumowanie działalności za rok 2013

Szanowni Członkowie Neuroscience, nowy rok 2014 to czas podsumowania działalności za 2013 i planowania nadchodzacych aktywności. Prosimy o nadsyłanie swoich osiągnięć na naszą grupę dyskusyjną, którymi chętnie podzielimy się na naszej stronie WWW. Jednocześnie przypominamy o statutowej konieczności opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł. Składki należy przekazać na rachunek bankowy Neuroscience:

78 1140 2004 0000 3602 7497 7466
Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE
Orzycka 4 /129
02-695 Warszawa

Termin płatności to pierwszy kwartał roku czyli koniec marca 2014. Szczególnie ważne są nasze osiągnięcia za rok 2013, proszę więc przesyłać wszystkie publikacje, udział w projektach i konferencjach, ponieważ one stanowią nasz dorobek, który jest zasadniczym argumentem przy pozyskiwaniu finansowania na nasze badania.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Neuroscience przesyÅ‚a najserdeczniejsze życzenia pomyÅ›lnoÅ›ci, radoÅ›ci z tworzenia i rozwoju, oraz samych sukcesów w roku 2014! 🙂


Categories