Osiągnięcia

[Publikacje NaukoweKonferencjeDyplomyOprogramowanieUrzÄ…dzenia ]

Publikacje Naukowe

2012

 1. Koziorowski D, Tomasiuk R, Szlufik S, Friedman A, “Inflammatory cytokines and NT-proCNP in Parkinson’s disease patients”. Department of Neurology, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Poland. Magazine: Cytokine 2012 Dec;60(3):762-6, Impact Factor= 3,019.
 2. T.Cedro, M.Kuzia, A.Grzanka, “LibSWD serial wire debug open framework for low-level embedded systems access”, Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2012 Federated Conference on, IEEE eXplore Digital Library, 9-12 Sept. 2012. 
 3. T.Cedro, A.Grzanka, “CeDeROM Brain Computer Interface”, Information Technologies in Biomedicine Lecture Notes in Computer Science Volume 7339, 2012, pp 219-231, Print ISBN 978-3-642-31195-6, Online ISBN 978-3-642-31196-3, Series Volume 7339, Series ISSN 0302-9743, Springer Berlin Heidelberg, June 2012.
 4. Tomasz CEDRO, Janusz FRÄ„CZEK, Krzysztof CHOJNOWSKI, Ryszard GOMÓŁKA, Tomasz KAMIŃSKI, Łukasz CZUPRYNIAK, Piotr TÄ„KIEL, Antoni GRZANKA, “Brain Computer Interface”, XXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentow i Mlodych Pracownikow Nauki, SECON 2012, Wojskowa Akademia Techniczna, Materialy Konferencyjne. ISBN 978-83-62954-35-3. Warszawa 2012.

2011

 1. E. Jakubowska, N. Golnik, M.Gryziński, P. Tulik: Application of recombination chambers for determination of neutron ambient dose equivalent at the door to the maze of linear accelerator vault, Pol J Med Phys Eng 2011; 17(3):153-158.

 Konferencje, Seminaria, Szkolenia, Sympozja

2013

 1. T.Cedro, “CeDeROM Brain Computer Interface”, Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Bio-Tech, Lublin, 27 Listopad 2013.
 2. T.Cedro, G.Misiołek, “BioCybernetic Robot with Brain Computer Interface Technology for Space Applications”, II Conference on Aerospace Robotics (CARO’2), Warsaw, Poland, 1-2 July 2013.

2012

 1. T.Cedro, M.Kuzia, A.Grzanka, “LibSWD serial wire debug open framework for low-level embedded systems access”, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, WrocÅ‚aw, Poland, September 2012.
 2. T.Cedro, A.Grzanka, “CeDeROM Brain Computer Interface”, 3rd International Conference on Information Technologies in Biomedicine, KamieÅ„ ÅšlÄ…ski, Poland, June 2012.
 3. T.Cedro, A.Grzanka, “Comparison of Low-Cost Brain Computer Interface systems”, XXX-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga Village, 28.05.2012 – 02.06.2012.
 4. T.Cedro, A.Grzanka, “Brain Computer Interface Open Protocol”, XXX-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga Village, 28.05.2012 – 02.06.2012.
 5. M. GryziÅ„ski, M. ZielczyÅ„ski, N. Golnik, E. Jakubowska, “Improvement of construction of recombination chambers for mixed radiation dosimetry at work places”, IRPA 13 Congress, Glasgow, Scotland, May 2012.
 6. Tomasz CEDRO, Janusz FRÄ„CZEK, Krzysztof CHOJNOWSKI, Ryszard GOMÓŁKA, Tomasz KAMIŃSKI, Łukasz CZUPRYNIAK, Piotr TÄ„KIEL, Antoni GRZANKA, “Brain Computer Interface”, XXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentow i Mlodych Pracownikow Nauki, SECON 2012, Wojskowa Akademia Techniczna, Marzec 2012.
 7. Koziorowski D, Tomasiuk R, Szlufik S, Friedman.A, “The association between NT-proCNP, functional capacity and clinical stage in patients with Parkinson’s disease”, The Movement Disorders Society 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Dublin 2012.
 8. Szlufik S, Koziorowski D, Ciecierski K, Rola R, Mandat T, Nauman P, Ras Z, Friedman A, “Deep brain stimulation decision support system based on analysis of microelectrode recorded signals”, The Movement Disorders Society 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Dublin 2012.
 9. Szlufik S, Koziorowski D, Tomasiuk R, Friedman A, “Serum level of inflammatory factors in patients with Parkinson’s disease”, The Movement Disorders Society 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders.
 10. Szlufik S, Jozwiak J, “Rola mTOR w chorobie Alzheimera”, III Konferencja Studenckich Kół Naukowych przy Centrum Biostruktury pt. “PostÄ™py w Naukach Podstawowych”.
 11. Balkoniec M, Szlufik S, Jozwiak J, “Rola mTOR w chorobie Parkinsona”, III Konferencja Studenckich Kół Naukowych przy Centrum Biostruktury pt. “PostÄ™py w Naukach Podstawowych”.

Dyplomy, Wyróżnienia, Tytuły

2012

 1. E.Jakubowska: otwarcie przewodu doktorskiego “”Rekombinacyjne metody monitorowania pól promieniowania mieszanego w oÅ›rodkach radioterapii”, Politechnika Warszawska WydziaÅ‚ Mechatroniki, Czerwiec 2012.
 2. T.Cedro: rozpoczęcie studiów doktoranckich, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki, Luty 2012.

2011

 1. T.Cedro, magister Elektroniki i Informatyki w Medycynie, “CeDeROM Brain Computer Interface”, Politechnika Warszawska WydziaÅ‚ Elektroniki, Listopad 2011.

Oprogramowanie

2013

 1. T.Cedro: Opracowanie dedykowanej aplikacji dla LibSWD, rozwój biblioteki, współpraca z nowymi urządzeniami.
 2. T.Cedro: Rozpoczęcie prac nad nowym narzędziem do analizy i rozwoju niskopoziomowego systemów mikroprocesorowych.

2012

 1. T.Cedro: Integracja autorskiej biblioteki LibSWD z OpenOCD – otwartym oprogramowaniem narzÄ™dziowym do programowania i debugowania mikroprocesorowych systemów wbudowanych.

2011

 1. http://libswd.sf.net – Otwarta biblioteka LibSWD do komunikacji niskopoziomowej z mikroprocesorami wyposażonymi w rdzeÅ„ ARM-Cortex używajÄ…c protokoÅ‚u Serial Wire Debug (wiÄ™cej informacji).

UrzÄ…dzenia

2013

 1. T.Cedro: Prace nad autorskÄ… platformÄ… “CeDeROM Brain Computer Interface”.

2012

 1. T.Cedro: prace nad autorskÄ… platformÄ… “CeDeROM Brain Computer Interface”.

2011

 1. T.Cedro: prace nad autorskÄ… platformÄ… “CeDeROM Brain Computer Interface”.

 

Responses

 1. […] OsiÄ…gniÄ™cia […]