Posted by: Tomasz CEDRO | 05/10/2011

Formalizacja działalności

Proces rejestracji wciąż trwa i nie jest trywialny – musieliÅ›my poprawić część dokumentów i zawartych (lub brakujÄ…cych) w nich informacji, konieczne byÅ‚y drobne zmiany w Statucie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × eight =

Categories