Posted by: Tomasz CEDRO | 05/10/2011

Formalizacja działalności

Proces rejestracji wciąż trwa i nie jest trywialny – musieliśmy poprawić część dokumentów i zawartych (lub brakujących) w nich informacji, konieczne były drobne zmiany w Statucie.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight + = 14

Categories