O Nas

Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE to grupa entuzjastów neuronauk oraz pokrewnych jej dziedzin nauki oraz techniki nakierowanych na prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych mających na celu opracowanie nowych metod i rozwiązań potrzebnych współczesnej medycynie, nauce, technice, ale także życiu codziennym.

PoczÄ…tki grupy NEUROSCIENCE siÄ™gajÄ… roku 2008, kiedy grupa studentów różnych warszawskich urczelni wyższych postanowiÅ‚a poÅ‚Ä…czyć siÅ‚y, doÅ›wiadczenie i wiedzÄ™ w celu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiÄ…zaÅ„, uzupeÅ‚nianiu siÄ™ wiedzÄ… i możliwoÅ›ciami w prowadzeniu badaÅ„ naukowych. W roku 2011 z inicjatywy StanisÅ‚awa SZLUFIKA (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Tomasza CEDRO (Politechnika Warszawska) oraz Edyty JAKUBOWSKIEJ (Politechnika Warszawska) jako komitet zaÅ‚ożycielski postanowiliÅ›my sformalizować nasza dziaÅ‚alność poprzez wyznaczenie jasnej struktury organizacyjnej oraz zakresu dziaÅ‚alnoÅ›ci okreÅ›lonej statutem. W dniu 28.11.2010r. zostaliÅ›my wpisani do Krajowego Rejestru SÄ…dowego, Rejestru StowarzyszeÅ„, Innych Organizacji SpoÅ‚ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS0000400581, jako “Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE”.

Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE
ul. Orzycka 4 /129
02-695 Warszawa
KRS: 0000400581
Konto bankowe: 78 1140 2004 0000 3602 7497 7466