O Nas

Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE to grupa entuzjastów neuronauk oraz pokrewnych jej dziedzin nauki oraz techniki nakierowanych na prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych mających na celu opracowanie nowych metod i rozwiązań potrzebnych współczesnej medycynie, nauce, technice, ale także życiu codziennym.

Początki grupy NEUROSCIENCE sięgają roku 2008, kiedy grupa studentów różnych warszawskich urczelni wyższych postanowiła połączyć siły, doświadczenie i wiedzę w celu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań, uzupełnianiu się wiedzą i możliwościami w prowadzeniu badań naukowych. W roku 2011 z inicjatywy Stanisława SZLUFIKA (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Tomasza CEDRO (Politechnika Warszawska) oraz Edyty JAKUBOWSKIEJ (Politechnika Warszawska) jako komitet założycielski postanowiliśmy sformalizować nasza działalność poprzez wyznaczenie jasnej struktury organizacyjnej oraz zakresu działalności określonej statutem. W dniu 28.11.2010r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS0000400581, jako “Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE”.

Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE
ul. Orzycka 4 /129
02-695 Warszawa
KRS: 0000400581
Konto bankowe: 78 1140 2004 0000 3602 7497 7466