Posted by: Tomasz CEDRO | 05/01/2014

Podsumowanie działalności za rok 2013

Szanowni Członkowie Neuroscience, nowy rok 2014 to czas podsumowania działalności za 2013 i planowania nadchodzacych aktywności. Prosimy o nadsyłanie swoich osiągnięć na naszą grupę dyskusyjną, którymi chętnie podzielimy się na naszej stronie WWW. Jednocześnie przypominamy o statutowej konieczności opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł. Składki należy przekazać na rachunek bankowy Neuroscience:

78 1140 2004 0000 3602 7497 7466
Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE
Orzycka 4 /129
02-695 Warszawa

Termin płatności to pierwszy kwartał roku czyli koniec marca 2014. Szczególnie ważne są nasze osiągnięcia za rok 2013, proszę więc przesyłać wszystkie publikacje, udział w projektach i konferencjach, ponieważ one stanowią nasz dorobek, który jest zasadniczym argumentem przy pozyskiwaniu finansowania na nasze badania.

Jednocześnie Zarząd Neuroscience przesyła najserdeczniejsze życzenia pomyślności, radości z tworzenia i rozwoju, oraz samych sukcesów w roku 2014! 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2013

Własne sterowniki w Matlab

Matlab jest jednym z najpotężniejszych komputerowych narzędzi obliczeniowych stosowanych we współczesnej szeroko rozumianej nauce i inżynierii. Poza prostotą użycia oferuje nieskończone możliwości rozbudowy za pomocą tzw. toolbox’ów. Matlab może być wykorzystany w niemal każdej dziedzinie nauki, nam jednak przyda się do budowania i weryfikacji teoretycznych modeli opisujących rzeczywiste zjawiska, głównie związanych z sygnałami EEG. Aby jednak to było możliwe musimy nauczyć się pozyskiwać dane z fizycznych urządzeń do wirtualnego świata Matlaba, czy to za pomocą istniejących już narzędzi, czy raczej własnych sterowników i programów. Celem tego projektu jest rozpoznanie dostępnych juz metod pozyckiwania danych, ich rozbudowy lub tworzenia alternatywnych rozwiązań.

Warto również wspomnieć, że Matlab nie jest jedynym programem służącym do modelowania matematycznego — dostępne są również jego darmowe odpowiedniki Open–Source jak Octave czy SciLab – choć nie tak potężne i bogate w możliwości rozbudowy, stanowią dobrą podstawę do legalnej pracy badawczej, a ninejszy opis odnosi się również to tych programów. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup bardzo drogiej oryginalnej licencji, dodatkowych modułów programowych i sprzętowych do własnych badań. Jak się zresztą okaże, takie drogie i komercyjne rozwiązanie nie zawsze są rozwiązaniem problemu badawczego – a w tym konkretnym przypadku jest to konstrukcja własnego systemu pomiarowego i weryfikacji jego pomiarów, a także dalsza obróbka danych.

Read More…

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2013

Tłumacz + Kalendarz

Na naszej stronie pojawiła się możliwość automatycznego tłumaczenia na inne języki obce online z użyciem Google Translate. Dodaliśmy również kalendarz wydarzeń oraz jego miniaturę dzięki czemu nikt nie przegapi najciekawszych wydarzeń związanych z naszą grupą lub tematami pokrewnymi 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 12/01/2013

Aktualizacja strony www

Postanowiliśmy tchnąć nieco życia w naszą stronę internetową. Umieściliśmy tu informacje o naszej działałności i osiągnięciach, baner na górze będzie przedstawiał zdjęcia z naszych wybranych projektów i aktywności. Postanowiliśmy umieszczać więcej informacji o statusie naszych projektów i nawet tych mniejszych osiągnięciach. Zapraszamy do odwiedzin 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 24/12/2012

Nowy rok 2013

Przesyłamy najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla naszych członków oraz sympatyków – zdrowia, radości tworzenia, samych przyjaciół na drodze oraz sprzyjających możliwości do realizacji planów i marzeń w nadchodzącym roku 2013!

Posted by: Tomasz CEDRO | 23/11/2012

Podsumowanie 2H/2013

23 listopada 2012 odbyło się specjalne Spotkanie Zarządu podsumowujące działalność w drugiej połowie 2012 roku oraz wyznaczające stan i plan prac na przyszłość. Przetestowaliśmy możliwość tego typu spotkań z użyciem platwormy Goole Plus / Hangouts. Zauważyliśmy istotną potrzebę pozyskiwania środków finansowych na nasze badania i nad tym będziemy pracować w roku 2013 niezależnie od projektów juz prowadzonych…

Posted by: Tomasz CEDRO | 06/07/2012

Podsumowanie 1H/2012

6 lipca 2012 roku odbyło się Spotkanie Zarządu podsumowujące naszą dotychczasową działalność oraz wyznaczające działania na przyszłość.

W nasze szerego wstąpił Grzegorz Miziołek z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej i będzie nam pomagał w budowaniu konstrukcji mechanicznych oraz robotycznych sterowanych za pomocą biopotencjałów.

Posted by: Tomasz CEDRO | 02/02/2012

Powstaje strona WWW

Uruchomiliśmy naszą stronę internetową! Będziemy umieszczać tutaj informacje o naszej organizacji, aktywności, projektach i osiągnięciach naukowych 🙂

Posted by: Tomasz CEDRO | 13/01/2012

Wstęp do CeDeROM BCI

Brain Computer Interface czyli Interfejs Mózg-Komputer to urządzenie, które ma stanowić bezpośredni pomost pomiędzy człowiekiem a maszyną. Inna nazwa tego typu urządzenia to Human-Machine Interface lub Neural-Interface. Więcej informacji na temat koncepcji tego typu rozwiązań można znaleźć w na wikipedii.

Możliwości jakie niesie ze sobą tego typu działające urządzenie są właściwie nieograniczone – poprzez bezpośrednie sterowanie urządzeniami za pomocą “siły myśli”, inteligentne protezy czy implanty, innowacyjne urządzenia biomedyczne, nowe medium wymiany informacji, lub też inne których jeszcze nawet nie znamy.

Read More…

Posted by: Tomasz CEDRO | 28/11/2011

Rejestracja w KRS zakończona sukcesem!

W dniu 28.11.2010r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS0000400581, jako “Polska Interdyscyplinarna Grupa NEUROSCIENCE”. Serdecznie dziękuję wszystkim za pracę, zaangażowanie i czas włożony w ten proces, który jest pierwszym krokiem do naszych sukcesów oraz realizacji marzeń naukowych.

Posted by: Tomasz CEDRO | 05/10/2011

Formalizacja działalności

Proces rejestracji wciąż trwa i nie jest trywialny – musieliśmy poprawić część dokumentów i zawartych (lub brakujących) w nich informacji, konieczne były drobne zmiany w Statucie.

Posted by: Tomasz CEDRO | 29/06/2011

Pierwsze kroki w kierunku formalizacji

Po długich pracach mamy wstępną wersję Statutu. Rozpoczęliśmy procedurę rejestracji naszego stowarzyszenia w KRS. Potrzebne jednak są poprawki w złożonych formularzach…

Posted by: Tomasz CEDRO | 20/04/2011

Spotkanie założycielskie

W dniu 20 kwietnia 2011 odbyło się pierwsze formalne spotkanie założycielskie naszej grupy. Ustaliliśmy nazwę, zadady funkcjonowania, organizację i szkic statutu. Kolejnym krokiem będzie formalizacja działalności..

Categories